اعطای نمایندگی

اعطای نمایندگی

صنایع چاپ و بسته بندی ایپک با توجه به بازار جوان و در حال رشد این حوزه ، قصد دارد تا شبکه قدرتمند و فعالی را در جهت خمت رسانی در سطح کشور بر پا نماید .

لذا از علاقمندان و فعالین این حوزه دعوت میشود تا جهت اطلاع از شرایط اخذ نمایندگی ، با شرکت مکاتبه داشته باشند .