نشست خبری بیست و دومین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی و ماشین آلات وابسته تهران

نشست خبری بیست و دومین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی و ماشین آلات وابسته تهران

نشست خبری بیست و دومین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی و ماشین آلات وابسته تهران برگزار شد.

در این نشست میر یونس جعفری،جلیل غفاری رهبر،بابک عابدین و احمد ابوالحسنی از چهار اتحادیه صنعت چاپ در ارتباط با فعالیت های صورت گرفته با خبرنگاران گفتگو کردند.