نهمین و آخرین جلسه ستاد برگزاری نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی و ماشین آلات وابسته تهران برگزار شد.

نهمین و آخرین جلسه ستاد برگزاری نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی و ماشین آلات وابسته تهران برگزار شد.

نهمین و آخرین جلسه ستاد برگزاری نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی و ماشین آلات وابسته تهران برگزار شد.

در آخرین نشست این ستاد برنامه های نهایی

دعوت از وزرای صنعت معدن و تجارت به همراه وزر ارشاد

ارسال دعوتنامه افتتاحیه و نمایشگاه

توزیع پوستر و اعلان های نمایشگاه

گزارش فعالیت روابط عمومی

از موضوعات این نشست بود.

رییس اتحادیه صحاف،لیتوگراف و صادرکنندگان صنعت چاپ به همراه نماینده وزارت ارشاد و مدیر اطلاع رسانی در این جلسه حضور داشتند