تسمه PET

تسمه PET برند این محصول شرکت ایپک میباشد که در دسته بندی تسمه بسته بندی قرار میگیرد


تسمه PET موجود است .
سایز تسمه

عرض به میلیمتر(0.5)

ضخامت به میلیمتر(0.5) متراژ هر کیلوگرم استحکام کششی(کیلوگرم) دستی ماشینی
8 7.5 0.6-6.5 300 180   *
10 9.5 0.75 240 230   *
12 11.5 0.75 210 250   *
13 12.5 0.8 150 280 * *
14 13.5 0.8 140 320 * *
16 15.5 0.85 130 400 *  
19 18.5 0.9 100 680 *  

 

پرسش شما

متن امنیتی را وارد نمایید _lng_refresh

نظر شما

متن امنیتی را وارد نمایید _lng_refresh