شرکت ایپک علاوه بر تولید و توزیع ماشین آلات کارتن سازی ، در زمینه تولید کارتن مورد نیاز برای شرکت های بزرگ و کوچک ، تولید ورق برای شرکت های کارتن سازی و توزیع کاغذ برای شرکت های ورق سازی نیز فعالیت دارد .

عرضهای ورق تولیدی 100-150-110-200-210-220
سه لایه E-B-C پنچ لایه C.B-C.E
نوع ترکیب نوع ترکیب
تاپ وایت تاپ وایت-میثم-کرافت خارجی تاپ وایت تاپ وایت-میثم-ایرانی-ایرانی-کرافت خارجی
تاپ وایت-میثم-لاینر تاپ وایت-میثم-ایرانی-ایرانی-لاینر
تاپ وایت-میثم-ایرانی تاپ وایت-ایرانی-ایرانی-ایرانی-لاینر
تاپ وایت-ایرانی-ایرانی تاپ وایت-میثم-ایرانی-ایرانی-ایرانی
کرافت کرافت خارجی-میثم-لاینر کرافت کرافت خارجی-میثم-ایرانی-ایرانی-لاینر
کرافت خارجی-میثم-ایرانی کرافت خارجی-ایرانی-ایرانی-ایرانی-لاینر
کرافت خارجی-ایرانی-ایرانی کرافت خارجی-میثم-ایرانی-ایرانی-ایرانی
کرافت خارجی-میثم-کرافت خارجی کرافت خارجی-ایرانی-ایرانی-ایرانی-ایرانی
تست لاینر لاینر-میثم-لاینر کرافت خارجی-میثم-ایرانی-ایرانی-کرافت خارجی
لاینر-میثم-ایرانی تست لاینر لاینر-ایرانی-ایرانی-ایرانی-لاینر
لاینر-ایرانی-ایرانی لاینر-ایرانی-ایرانی-ایرانی-ایرانی
ایرانی-ایرانی-ایرانی لاینر ایرانی-ایرانی-ایرانی-ایرانی-ایرانی
فلوت E سفید80گرم پارس-ایرانی-ایرانی
سفید80گرم پارس-میثم-ایرانی
سفید80گرم پارس-میثم-لاینر

 

برای دریافت آخرین قیمت ورقها و همچنین برای ترکیبات و عرضهای مورد نظر خود با دفتر مرکزی شرکت تماس بگیرید .