شرکت ایپک افتخار این را دارد در زمینه ارتقا دستگاه های کارتن، ورق و جعبه سازی، خرید دستگاه های کار کرده، تعویض دستگاه های کار کرده با نو ، سرویس و تعمیر دستگاهها، و فروختن دستگاه های کارکرده و سرویس شده در خدمت صنعت گران باشد.

دایکات ریلی

دایکات ریلی

دستگاه سرویس شده کامل می باشد.

ادامه مطلب
دستگاه دست دوم شماره 2

دستگاه دست دوم شماره 2

دستگاه دست دوم شماره 2

ادامه مطلب
دستگاه چاپ غلطکی

دستگاه چاپ غلطکی

دستگاه آمادده تحویل می باشد.

سرویس شده کامل می باشد.

ادامه مطلب
دستگاه دست دوم شماره 4

دستگاه دست دوم شماره 4

دستگاه دست دوم شماره 4

ادامه مطلب
دستگاه دست دوم شماره 5

دستگاه دست دوم شماره 5

دستگاه دست دوم شماره 5

ادامه مطلب
دستگاه دست دوم شماره 6

دستگاه دست دوم شماره 6

دستگاه دست دوم شماره 6

ادامه مطلب
دستگاه دایکات ریلی (پینگ پنگی)

دستگاه دایکات ریلی (پینگ پنگی)

دستگاه دایکات ریلی (پینگ پنگی)

کاملا سالم و سرویس شده،تفلونها و تسمه کاملا نو شده است.

ادامه مطلب
دستگاه چاک دستی

دستگاه چاک دستی

چاک دستی

ادامه مطلب