خدمات نصب و راه اندازی

خدمات نصب و راه اندازي به همراه آموزش كامل توسط كادر مجرب و متخصص پس از فروش دستگاه طبق برنامه از مرحله بارگيري ، حمل،پياده سازي و استقرار دستگاه در محل مورد نظر مشتري ميباشد . علاوه بردفترچه راهنماي دستگاه ، كليه كار كردهاي دستگاه بصورت كاملا تشريحي و عملي توسط كادر آموزشي اين شركت انجام ميگيرد.